Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Ülkemizin değişen ekonomik süreç ve coğrafi konumu itibari ile göç alan bir ülke haline gelmesi ve özellikle inşaat sektörünün gelişmesi ile yatırımcılar için oldukça cazip mevzuat ve teşvik politikalarının uygulanması sonucu Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku önem kazanmıştır. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların haklarını düzenleyen temel kanun işlevini görmekteyse de bundan … Devamını Oku

Teknolojik ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan seri üretim ve satış usulleri, tüketici haklarının kanun koyucular tarafından düzenlenerek asgari koruma altına almasını zorunlu kılmıştır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku DMB Partners olarak, Şirketler Hukuku alanında Şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar, konkordato ve iflas süreçleri de dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda yerli ve yabancı müvekkillerimize danışmanlık ve vekillik hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemleri, ana sözleşme hazırlanması, birleşme ve ayrılma işlemlerinin yanı sıra deneyimli ekibimizle genel kurul hazırlıkları, yönetim kurulu karar … Devamını Oku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DMB Partners, bir yandan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı kapsamında işveren sıfatını haiz çeşitli statülerdeki tüzel kişi müvekkillerine önleyici ve düzenleyici hukuki hizmetler sunarak ihtilaf halinde arabuluculuk ve uyuşmazlığın yönetilmesini takip etmekte olduğu gibi; diğer yandan çalışan gerçek kişi müvekkillerine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer sair … Devamını Oku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz