Gayrimenkul & İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat hukuku esasında eşya hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk gibi alanlarla iç içe olduğu gibi miras ve vatandaşlık hukuku alanlarında da etkileri görülmektedir. Gayrimenkullere ilişkin inşaat, mülkiyet, kullanım,  imar, kadastro ve ipotek hususlarında ortaya çıkmış ya da ileride çıkabilecek uyuşmazlıklardan dolayı tescil ya da iptal davaları, satış ya da satın alma, ön alım sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, müdahalenin önlenmesi davası, kamulaştırma davası kat irtifakı, kat mülkiyetinin kurulması, kira tespiti uyarlanması ve tahliye davaları, istihkak davaları, ortaklığın giderilmesi davası gündeme gelebilecek hususlardandır. Ayrıca, yabancıların ülkemizde 250.000-USD ya da üzerinde bir bedel karşılığı taşınmaz alması durumunda Türk Vatandaşlığına başvurma hakkı kazanmaları da yine Gayrimenkul ve İnşaat hukuku ile ilişkili bir durumdur.

Gayrimenkul ve İnşaat hukuku bahsedilen yapısı itibariyle içerisinde pek çok teknik detay ve istisnaları barındıran geniş bir hukuk dalıdır. Özellikle Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri uygulamada sıkça hukukla ilgili olmayan kişilerce kopyala-yapıştır metoduyla her somut duruma uymayan standart ve yeterli hükümleri içermeyen şekillerde yapılabilmekte, bu durum da hukuki uyuşmazlıkları kaçınılmaz kılmakta ve hatta başlanılan inşaatlar verilen yürütmeyi durdurma kararlarıyla çıkmaza  girebilmektedir.

Bu kapsamda DMB Partners olarak yatırımcıları, arsa ve taşınmaz sahiplerini, inşaat firmalarını temsilen anlaşma şartlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması ve davaların yürütülmesinde yasal destek vermekteyiz.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz