İş ve sosyal güvenlik hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

DMB Partners, bir yandan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı kapsamında işveren sıfatını haiz çeşitli statülerdeki tüzel kişi müvekkillerine önleyici ve düzenleyici hukuki hizmetler sunarak ihtilaf halinde arabuluculuk ve uyuşmazlığın yönetilmesini takip etmekte olduğu gibi; diğer yandan çalışan gerçek kişi müvekkillerine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer sair alacaklarının tahsili konusunda arabuluculuk, dava ve icra tahsilat aşamalarında hizmet verdiği gibi, iş kazalarından doğan tazminat davaları, hizmet tespit davaları ile mobbing tazminatı ve işe iade davalarını da takip etmektedir.

There re many variaions of passags of Lorem Ipsum available, but majority have suffeed alteration in some , by injectd humour, or randomised ws which ly believable.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz