İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, devlet kurum kuruluşları ve belediyeler ile bireyler arasındaki idari işlemlerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklara dair hukuki düzenlemeler ve idarenin faaliyetlerine ilişkin kuralları düzenleyen; birey hak ve özgürlükleri ile kamu menfaatinin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdari uyuşmazlıklar genel olarak iptal davası, tam yargı davası, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları, hatalı vergi tarhı uyuşmazlıkları, kentsel dönüşümde tapu harçlarının ve muafiyet konusu vergi ve ödemelerin iade davaları, takdir ve tadilat komisyonu kararlarından doğan uyuşmazlıklar ve bu gibi durumlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar olarak sayılabilir. Görüldüğü gibi T.C. Anayasası’nda da öngörüldüğü üzere idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

DMB Partners olarak, yukarıda bir kısmı sayılan idare ve vergi hukukundan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda uzlaşma aşamalarında idari başvurularla çözüm sağlamaya çabalamakta, uyuşmazlık sonuçlanmaz ise ilgili davaların açılması ve danışmanlık hususunda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz