Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kabulü ile ülkemizde Kişisel Veriler ilk kez ayrı bir kanun çatısı altında düzenlemeye tabi tutulmuş, bu kapsamda gerçek kişilere ve bu gerçek kişilerin verilerine erişebilen gerçek ve tüzel kişilere birtakım hak ve yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin denetim görevi ise, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na verilmiştir.

Avrupa Birliği ülkelerine nazaran bu hukuk dalı ülkemizde yeni sayılabilecek nitelikte olup, kanunun belirlediği kriterlere dahil olan tüzel ve gerçek kişi veri sorumlularının sisteme adaptasyonunu sağlayabilmek ve diğer yandan veri sahibi gerçek kişilerin kişisel verilerinin ihlal edilmesinin önüne geçebilmek adına DMB Partners olarak kapsamlı kişisel veri envanterlerinin çıkarılması, KVKK kapsamında yükümlülüklerin ve hakların tespiti ile bu hususlarda personellere detaylı eğitimler verilmesi, kanun kapsamında öngörülen aydınlatma ve rıza metinlerinin hazırlanması, çerez politikası ve kişisel veri işleme politikası ile kişisel veri imha politikasının hazırlanması, kanun kapsamında disiplin yönetmeliği & iş sözleşmesi ve diğer sözleşmelere ek metinlerin hazırlanması gibi hususlarda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz