Miras Hukuku

Miras, ölen kişinin yasal ve/veya atanmış mirasçılarına bırakmış olduğu tüm hak, mal, alacak ve borçlarını ihtiva eder. Miras uyuşmazlıkları aile içi ve akrabalar arasında en çok probleme yol açan konulardan biri olmakla birlikte genellikle muvazaa suretiyle mirastan mal kaçırma, vasiyetnamenin reddi ve iptali, pasifi aktifinden fazla olan yani borçlu durumda olan miras terekesinin zamanında reddedilmemesi, borçlu kişiye kalan taşınmaz malların alacaklı tarafından ortaklığının giderilmesi şekillerinde ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda DMB Partners olarak izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), mirasın reddi, tenkis, muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescil, terekeye karşı açılacak davalar, vasiyetnamenin açılması ve yerine getirilmesi davaları, ecrimisil, el atmanın önlenmesi, veraset ilamı davalarında

müvekkillerimizi temsil etmenin yanı sıra vasiyetname düzenlenmesi, miras paylaşım sözleşmesi hazırlanması gibi hususlarda da hizmet sunmaktayız.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz