Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, rizikonun gerçekleşmesi yani sigortalı kişiye sigortada öngörülen kapsam ve türde maddi olarak zarar verilmesi halinde, sigortacının belirli bir prim ödemesi karşılığında, bu zararı belirli oranlarda tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da karşılaştıkları bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt ettiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Ülkemizde ve dünyada yaşanılan teknolojik gelişmelere, değişen dinamiklere ve ihtiyaçlara uygun olarak ilgili mevzuat her geçen gün değişikliğe uğramakta ve paralel olarak sigorta hukuku alanında ortaya çıkan hukuki ihtilafların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu ihtilaflara örnek olarak; maddi hasarlı kazalarda araç değer kayıpları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminatları gösterilebilir. Uygulamada bu ihtilafların kaynağı özellikle sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü olduklarını düşündükleri bedel ile, nihai yargılama sonucunda mahkemelerin ödenmesine hükmettikleri bedellerin oldukça farklı olmasıdır. Bu sebeble de sürecin alanında uzman avukatlarla takip edilmesi, olası hak kayıplarını engelleyeceği gibi sürecin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi için de önem taşımaktadır.

DMB Partners olarak özellikle sigorta poliçelerinin incelenerek görüş sunulması, sigorta tahkime başvuru ve takip işlemleri, trafik kazalarından kaynaklanan ( zorunlu trafik sigortası, kasko) tazminat davaları, bedensel zararlardan kaynaklanan tazminat davaları, konut ve iş yeri sigortalarından kaynaklanan tazminat davaları hususlarında temsil ve takip hizmeti sunmaktayız.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz