Tüketici Hukuku

Teknolojik ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan seri üretim ve satış usulleri, tüketici haklarının kanun koyucular tarafından düzenlenerek asgari koruma altına almasını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu yararı ön planda tutularak tüketicinin sağlığı, güveni ve ekonomik çıkarlarının korunması hedeflenmiştir.

Tüketici Hukuku oldukça yeni bir kanun olması  ve sürekli olarak yenilenmesi dolayısıyla güncel gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi gereken bir hukuk dalıdır. Tüketici hukuku davaları ayrıntılı inceleme, benzer davalarda verilen sonuçların dikkatli şekilde kontrolü, en sık karşılaşılan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların takibi gibi özel çalışma gerektiren davalardır.

DMB Partners olarak bu kapsamda hak kayıplarını önleyebilmek için tüketici hakem heyetine başvuru ve tüketici mahkemesinde dava ileri sürülmesi, Rekabet Kuruluna ve Reklam Kuruluna başvuru yapılması, ayıplu mal ve hizmetlerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi, devre tatiller ve paket tur sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi, kredi kartı ve mesafeli satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi, TOKİ sözleşmelerinden doğan davaların çözülmesi hususlarında müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz