Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu iptali ve Tescili davasına geçmeden evvel söz konusu kavramları izah etmekte fayda vardır.
Tapu, bir toprağın arazinin ya da arsanın bir kısmına ya da tamamına yapılmış bir yapının sahiplerini (maliklerini) gösteren resmi belgedir. Tapu, yalnızca tapu müdürlüklerinde düzenlenir (tanzim) edilir ve teslim edilir.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Konusunda Bireysel Başvuru Kılavuzu

A. GENEL AÇIKLAMALAR
İnternet ortamında yapılan yayınlarda özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin olarak bireysel başvuru yapılmadan önce, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesi dikkatlice okunmalıdır. Söz konusu mevzuat hükmüne göre bireysel başvuru koşullarının gerçekleştiği düşünülüyorsa aşağıdaki adımlar takip edilerek başvuru yapılabilir.

1 2 3 5
Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz